fbpx

Zajęcia muzyczne

Indywidualne zajęcia wokalne oraz gry na fortepianie dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

Zajęcia wokalne
instruktor: Irena Sluszczyńska
Celem zajęć jest odkrycie i uruchomienie umiejętności wokalnych, zwiększenie świadomości muzycznej oraz uwolnienie potencjału głosowego ucznia. Zajęcia obejmują naukę: prowadzenia oddechu, emisji głosu, rozwoju słuchu, dykcji i recytacji, interpretacji piosenki, ruchu scenicznego.
Lekcje prowadzone są przy akompaniamencie fortepianu i z nagranymi podkładami muzycznymi.

W zależności od wieku, stopnia koncentracji uwagi i dyspozycyjności ucznia istnieje możliwość udziału w dwóch rodzajach zajęć:
– zajęcia krótkie – raz w tygodniu przez 30 minut (130 zł/mc),
– zajęcia długie – raz w tygodniu przez 55 minut (250 zł/mc).


Nauka gry na fortepianie

instruktor: Irena Sluszczyńska
Celem zajęć będzie wykształcenie prawidłowej techniki gry na instrumencie, rozwój muzykalności, opanowanie podstaw notacji i zasad muzyki, nauka elementów harmonii i kształcenia słuchu.
Proces nauki oraz długość zajęć dostosowane do potrzeb każdego ucznia (wieku, możliwości i zainteresowań muzycznych):
– zajęcia krótkie – raz w tygodniu przez 30 minut (130 zł/mc),
– zajęcia długie – raz w tygodniu przez 55 minut (250 zł/mc).


Ważne informacje:
1. Nowi uczestnicy zajęć dokonują jednorazowej opłaty wpisowej w wysokości 150 zł.
2. Nauka w Szkole płatna jest w systemie czesnego miesięcznego zgodnie z cennikiem dostępnym na stronie (kwoty nie ulegną zmianie w ciągu roku artystycznego). Wpłaty za zajęcia powinny być dokonywane przez 10 miesięcy, począwszy od września 2019 do czerwca 2020 r. w terminie do końca każdego miesiąca.
3. W przypadku gdy na zajęcia w Szkole uczęszcza więcej niż jedno dziecko z rodziny, wówczas opłata za zajęcia drugiego dziecka obniżona jest o 10%, trzeciego i każdego kolejnego zaś o następne 20%.
4. Zniżka za zajęcia przysługuje także w przypadku, gdy dziecko uczęszcza na więcej niż jedne zajęcia. Na zajęcia tańsze przysługuje wówczas 10% zniżki.
5. Szkoła zastrzega sobie możliwość rezygnacji z otwarcia lub prowadzenia grupy w przypadku mniejszej niż 6 osób liczby uczestników.
6. Widełki wiekowe dotyczą dzieci nowych, chcących uczęszczać na zajęcia od nowego roku artystycznego. Decyzję o zapisie dziecka do grupy podejmuje nauczyciel prowadzący, po sprawdzeniu możliwości i umiejętności kandydata.
7. Dzieci uczęszczające do naszej Szkoły w ubiegłym roku (i w latach wcześniejszych) pozostają w swoich ubiegłorocznych grupach.
8. Na zakończenie pierwszego półrocza odbywają się lekcje pokazowe każdej grupy. Na koniec roku artystycznego wszyscy uczestnicy zajęć biorą udział w spektaklu baletowo-muzycznym, który zwyczajowo odbywa się na profesjonalnej scenie w adekwatnym do wydarzenia miejscu (teatr, sala widowiskowa). Obecność podczas spektaklu jest obowiązkowa.