fbpx

Zajęcia muzyczne

Indywidualne zajęcia wokalne dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

Zajęcia wokalne
instruktor: Irena Sluszczyńska
Celem zajęć jest odkrycie i uruchomienie umiejętności wokalnych, zwiększenie świadomości muzycznej oraz uwolnienie potencjału głosowego ucznia. Zajęcia obejmują naukę: prowadzenia oddechu, emisji głosu, rozwoju słuchu, dykcji i recytacji, interpretacji piosenki, ruchu scenicznego.
Lekcje prowadzone są przy akompaniamencie fortepianu i z nagranymi podkładami muzycznymi.

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu przez 45 minut (250 zł/mc).

Ważne informacje:
1. Nauka w Szkole płatna jest w systemie czesnego miesięcznego zgodnie z cennikiem dostępnym na stronie (kwoty nie ulegną zmianie w ciągu roku artystycznego). Wpłaty za zajęcia powinny być dokonywane przez 10 miesięcy, począwszy od września 2020 do czerwca 2021 r. w terminie do końca każdego miesiąca.
2. W przypadku gdy na zajęcia w Szkole uczęszcza więcej niż jedno dziecko z rodziny, wówczas opłata za zajęcia młodszego dziecka obniżona jest o 10%, trzeciego i każdego kolejnego zaś o następne 20%.
3. Zniżka za zajęcia przysługuje także w przypadku, gdy dziecko uczęszcza na więcej niż jedne zajęcia. Na zajęcia tańsze przysługuje wówczas 10% zniżki.