fbpx

Zajęcia taneczne

Zajęcia taneczne i wokalne w roku artystycznym 2020/2021 odbywać się będą w poniedziałki i środy zgodnie z „Harmonogramem zajęć” dostępnym na naszej stronie w stosownej zakładce.

Szczegółowe programy nauczania znajdują się do wglądu u nauczycieli prowadzących.
Zapraszamy do zapoznania się ze skróconym planem założeń edukacyjnych adekwatnych dla poszczególnych grup wiekowych obowiązująca w sezonie artystycznym 2020/2021.

Grupa „Błękitna
instruktor: Marzena Biesiadecka

Podstawą zajęć dla dzieci rozpoczynających swoją przygodę z tańcem jest rytmika. Na bazie ćwiczeń umuzykalniających i utaneczniających uczestnicy zajęć bawią się, pobudzając swoją kreatywność i wyobraźnie, kształtują słuch. Głównym celem zajęć jest utanecznienie dzieci, jednak do programu nauczania włączone zostają także podstawowe elementy tańca klasycznego oraz tańców ludowych. Raz w tygodniu dzieci uczestniczą także w zajęciach wokalnych, które dodatkowo kształcą słuch i poczucie rytmu.
Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu po 85 minut.
Cena: 250 zł/mc

Grupa „Różowa” (od 10 lat)
instruktor: Marzena Biesiadecka
Podstawą edukacyjną grupy „Różowej”  jest technika tańca klasycznego obejmująca zakres programu I klasy szkoły baletowej (taniec na pointach w zależności od poziomu grupy). W ramach uzupełnienia zajęć dzieci poznają podstawowe elementy tańca współczesnego, tańców narodowych i charakterystycznych. Raz w tygodniu uczestniczą także w zajęciach wokalnych.
Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu po 85 minut.
Cena: 250 zł/mc


Ważne informacje:
1. Nauka w Szkole płatna jest w systemie czesnego miesięcznego zgodnie z cennikiem dostępnym na stronie (kwoty nie ulegną zmianie w ciągu roku artystycznego). Wpłaty za zajęcia powinny być dokonywane przez 10 miesięcy, począwszy od września 2020 do czerwca 2021 r. w terminie do końca każdego miesiąca.
2. W przypadku gdy na zajęcia w Szkole uczęszcza więcej niż jedno dziecko z rodziny, wówczas opłata za zajęcia drugiego dziecka obniżona jest o 10%, trzeciego i każdego kolejnego zaś o następne 20%.
3. Zniżka za zajęcia przysługuje także w przypadku, gdy dziecko uczęszcza na więcej niż jedne zajęcia. Na zajęcia tańsze przysługuje wówczas 10% zniżki.
4. Szkoła zastrzega sobie możliwość rezygnacji z otwarcia lub prowadzenia grupy w przypadku mniejszej niż 6 osób liczby uczestników.
5. Widełki wiekowe dotyczą dzieci nowych, chcących uczęszczać na zajęcia od nowego roku artystycznego. Decyzję o zapisie dziecka do grupy podejmuje nauczyciel prowadzący, po sprawdzeniu możliwości i umiejętności kandydata.
6. Dzieci uczęszczające do naszej Szkoły w ubiegłym roku (i w latach wcześniejszych) pozostają w swoich ubiegłorocznych grupach.