fbpx

Zajęcia taneczne

Zajęcia taneczne i wokalne w roku artystycznym 2019/2020 odbywać się będą w poniedziałki i środy zgodnie z „Harmonogramem zajęć” dostępnym na naszej stronie w stosownej zakładce.

Szczegółowe programy nauczania  znajdują się do wglądu u nauczycieli prowadzących.
Zapraszamy do zapoznania się ze skróconym planem założeń edukacyjnych adekwatnych dla poszczególnych grup wiekowych.

Grupa ,,Zielona” (5-6 lat)
instruktor: Marzena Biesiadecka

Podstawą zajęć dla dzieci rozpoczynających swoją przygodę z tańcem jest rytmika. Na bazie ćwiczeń umuzykalniających i utaneczniających uczestnicy zajęć bawią się, pobudzając swoją kreatywność i wyobraźnie. Raz w tygodniu dzieci uczestniczą także w zajęciach wokalnych, które dodatkowo kształcą słuch i poczucie rytmu.
Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu po 85 minut.
Cena: 230 zł/mc

Grupa ,,Biała” (7-8 lat)
instruktor: Marcelina Janeba

Bazując na elementach rytmiki z umuzykalnieniem dzieci rozwijają i kształtują swój słuch. Zajęcia w dalszym ciągu za główny cel stawiają sobie utanecznienie dzieci, jednak do programu nauczania włączone zostają także podstawowe elementy tańca klasycznego, tańców ludowych oraz zajęcia wokalne.
Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu po 85 minut.
Cena: 230 zł/mc

Grupa ,,Błękitna” (9-10 lat)
instruktor: Marcelina Janeba
Podstawowym celem zajęć Grupy „Błękitnej” jest zapoznanie z elementami tańca klasycznego. Uzupełniająco dzieci poznają także charakterystyczne elementy tańca współczesnego i polskich tańców narodowych. Raz w tygodniu uczestniczą w zajęciach wokalnych.
Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu po 85 minut.
Cena: 230 zł/mc

Grupa „Różowa” (od 10 lat)
instruktor: Marzena Biesiadecka
Podstawą edukacyjną grupy „Różowej”  jest technika tańca klasycznego obejmująca zakres programu I klasy szkoły baletowej (taniec na pointach w zależności od poziomu grupy). W ramach uzupełnienia zajęć dzieci poznają podstawowe elementy tańca współczesnego, tańców narodowych i charakterystycznych. Raz w tygodniu uczestniczą także w zajęciach wokalnych.
Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu po 85 minut.
Cena: 230 zł/mc

Grupa „Klasyka dla dorosłych”
instruktor: Marzena Biesiadecka

Grupa rozpocznie swą działalność w sezonie artystycznym 2019/2020. Program edukacyjny oparty jest na podstawach tańca klasycznego. Zajęcia przeznaczone są zarówno dla osób zajmujących się innymi technikami tańca, jak i tych, którzy zawsze marzyli o tańcu klasycznym, ale nigdy nie mieli okazji się go uczyć.
Zajęcia odbywają się raz w tygodniu i trwają 90 minut.
Cena: 130 zł/mc


Ważne informacje:
1. Nowi uczestnicy zajęć dokonują jednorazowej opłaty wpisowej w wysokości 150 zł.
2. Nauka w Szkole płatna jest w systemie czesnego miesięcznego zgodnie z cennikiem dostępnym na stronie (kwoty nie ulegną zmianie w ciągu roku artystycznego). Wpłaty za zajęcia powinny być dokonywane przez 10 miesięcy, począwszy od września 2019 do czerwca 2020 r. w terminie do końca każdego miesiąca.
3. W przypadku gdy na zajęcia w Szkole uczęszcza więcej niż jedno dziecko z rodziny, wówczas opłata za zajęcia drugiego dziecka obniżona jest o 10%, trzeciego i każdego kolejnego zaś o następne 20%.
4. Zniżka za zajęcia przysługuje także w przypadku, gdy dziecko uczęszcza na więcej niż jedne zajęcia. Na zajęcia tańsze przysługuje wówczas 10% zniżki.
5. Szkoła zastrzega sobie możliwość rezygnacji z otwarcia lub prowadzenia grupy w przypadku mniejszej niż 6 osób liczby uczestników.
6. Widełki wiekowe dotyczą dzieci nowych, chcących uczęszczać na zajęcia od nowego roku artystycznego. Decyzję o zapisie dziecka do grupy podejmuje nauczyciel prowadzący, po sprawdzeniu możliwości i umiejętności kandydata.
7. Dzieci uczęszczające do naszej Szkoły w ubiegłym roku (i w latach wcześniejszych) pozostają w swoich ubiegłorocznych grupach.
8. Na zakończenie pierwszego półrocza odbywają się lekcje pokazowe każdej grupy. Na koniec roku artystycznego wszyscy uczestnicy zajęć biorą udział w spektaklu baletowo-muzycznym, który zwyczajowo odbywa się na profesjonalnej scenie w adekwatnym do wydarzenia miejscu (teatr, sala widowiskowa). Obecność podczas spektaklu jest obowiązkowa.